update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชาวบ้านร้องจ๊ากสร้างคลองผันน้ำทับที่ทำกิน

สกลนคร ..0นายคณิต สมสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นำชาวบ้านนับร้อยเข้าชื่อกันมายื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือที่สำนักงาน นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่กรมชลประทาน กำลังจะดำเนินกรก่อสร้างคลองผันน้ำหนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง เป็นระยะทาง 16 กม. และคลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง เป็นระยะทาง 18.42 กม. ตามโครงการประตูระบายน้ำ ลำน้ำพุง น้ำก่ำฯ ในเขต ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นั้น ซึ่งเส้นทางที่จะก่อสร้างคลองผันน้ำทั้งสองแห่ง ผ่านพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงขอร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจให้ร่วมแก้ไข

โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในการประชุมประชาคมของเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปมติที่ประชุมอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างคลองผันน้ำทั้งสองจุดนั้น บางส่วนหรือเป็นส่วนมากของเจ้าของพื้นที่จริง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมกรประชุมเพื่อโหวตเสียงในที่ประชุม มีเพียงแต่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นผู้เข้าร่วม และโหวตเสียงเป็นตัวแทนในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ออกประชาคมไม่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง

ชาวบ้าน กล่าวว่า  เส้นทางการก่อสร้างคลองผันน้ำ ดำเนินการก่อสร้างผ่านบนเรือน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางการเกษตรของของประชาชน ชาว ต.ตองโขบ ส่วนมากแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี้  ไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชาคม และส่วนใหญ่มีอาชีพทางกรเกษตร ต้องอาศัยพื้นที่นี้ทำมาหากินเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน และส่วนหนึ่งผ่านชุมชน ทำให้บนเรือน ที่พักอาศัย ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยหากจะมีการดำเนินการก่อสร้างต่อไป

อีกทั้งเส้นทางในการก่อสร้างคลองผันน้ำหนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง มีเส้นทางลำคลอง-ลำห้วย เดิมอยู่แล้ว จำนวน 4 ลำคลอง แต่มีการบุกเบิกคลองขึ้นมาใหม่ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบ และเกิดข้อสงสัยในการดำเนินการก่อสร้างคลองเพิ่มเติม เนื่องจากสิ้นเปลืองพื้นที่โดยไม่จำเป็นที่ต้องบุกเบิกใหม่ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งไม่เกิดหรือเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย  หากเป็นไปได้ประชาชนไม่ต้องการ ให้มีการก่อสร้างโครงการคลองผันน้ำดังกล่าว และขอความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย รับปากว่าจะหารือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูพื้นที่จริง ความจริงมีน้ำก็เป็นเรื่องดี จะได้หาทางแก้ปัญหาต่อไป