update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

ชาวพุทธแห่ทอดกฐินวัดบางเลนแน่นขนัด

นครปฐม..0เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พุทธศาสนิกชนจำนวนมากพากันทำพิธีถวายผ้าพดระกฐินสามัคคีที่วัดบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีนายเติม เฉลิมกลิ่น นายพะยอม-นางอุไรบุญป้องชีพ เป็นประธาน ขณะที่ นายนคร-นางจำเนียร พูลบางยูง นายวิสูตร กังสนันท์ พ.ต.อ.พีระเดช เจริญเดช นางพิสุดา กังสนันท์ และนายสมชาย-นางขวัญจิต เฉลิมกลิ่น เป็นรองประธาน

พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง เจ้าอาวาสวัดบางเลน กล่าวว่า เนื่องด้วยวัดบางเลนมีความประสงค์ที่จะบุรณะอุโบสถ เพราะสร่างมาหลายปีมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา พร้อมทั้งยังมีปัญหาเรื่องนกพิราบมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก พระ สามเณรทำความสะอาดด้วยความลำบาก

คณะกรรมการวัดจะทำที่กั้นนกไม่ให้มาอาศัยอีกพร้อมทั้งจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษามาปฏิบัติธรรม ในการก่อสร้างรวมทั้งบูรณะอุโบสถต้องใช้งบราว 2 ล้านบาท  คณะกรรมการวัดจึงจัดทอดกฐินดังกล่าว