update newsข่าวเด่นศาสนาเศรษฐกิจ

กลุ่มGPSCกับกลุ่มปตท.ระยองทอดกฐินสามัคคีวัดชลธาราม(พยูน)

ระยอง..0 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร  กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกลุ่มปตท. ประจำปี 2563 ที่วัดชลธาราม (พยูน) ตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โดยการทอดกฐินสามัคคี ครั้งนี้ GPSC และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,053,617.50 บาท  เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง  ให้คงอยู่สืบต่อไป