update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

สุโขทัยจัดกิจกรรม Kick Off แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุชาติ ทีคะสุข ผวจ.สุโขทัย  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายปรยุษณ์ ไวว่อง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14  พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ   ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  เนื่องด้วย สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) จังหวัดสุโขทัย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และยังมีแนวโน้มสูงขึ้น จุดความร้อนสะสมดังกล่าว ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่สูงเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว โดยสาเหตุมาจาก การเผาป่า เพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์

*****ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดกิจกรรม Kick Off ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยได้จัดกิจกรรม ทำฝายกั้นน้ำ ทำแนวกันไฟป่า พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ที่ บริเวณอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย