15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

พิธีรับ-ส่งหน้าที่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

นครศรีธรรมราช..0 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.พ.อ.กรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พ.อ.ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ท่านใหม่) กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายสิบ และกำลังพล ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พ.อ.กรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42 กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมจะปฏิบัติดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ด้วยการพัฒนาหน่วยให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพตลอดจนดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็งสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

ด้าน พ.อ.ปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กล่าวว่า ตนพร้อมกำลังพลในกองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5จะยึดถือแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบไปและขอยืนยันจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์ การทำงาน อย่างเต็มความสามารถจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม