update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

รมว.ยุติธรรมวางศิลาฤกษ์ศาลาวัดหนองโว้งสุโขทัย

รมว.ยุติธรรมวางศิลาฤกษ์ศาลาวัดหนองโว้งสุโขทัย

สุโขทัย..0นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม เดินทางเป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม ที่วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เมื่อเวลา 09.09น.วันที่ 17ต.ค. โดยมี พระราชวิมลเมธี  เจ้าคณะจังหวัด นายวิรุฬ พรรณเทวี  ผวจ.สุโขทัย  นางกนกพร พรรณเทวี  นายกเหล่ากาชาดจ.สุโขทัย , หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ชาว จ.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ต่อมาเวลา 14.00 น.วันเดียวกัน  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายแด่พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และ ภิกษุสงฆ์  ที่วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี  ผวจ.สุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนชาวสุโขทัย  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ นำปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ไปซ่อมแซม บูรณะศาสนาสถาน และนำปัจจัยส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในด้านการศึกษาของโรงเรียนในเขต อ.สวรรคโลก อีกด้วย