25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวสังคมภาพข่าว

รางวัลดีเด่น”ด้านสิ่งแวดล้อม”

นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่น อันทรงคุณค่า “ด้านสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี 2563  แก่ เรืออากาศตรี ทวีเกียรติ บัวหริ่ม อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด  ผู้บริหารงานสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครแม่สอด เลขที่ 317 หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและนอกอาคารให้สะอาดเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะวันก่อน