รางวัลดีเด่น”ด้านสิ่งแวดล้อม”

นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่น อันทรงคุณค่า “ด้านสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี 2563  แก่ เรืออากาศตรี ทวีเกียรติ บัวหริ่ม อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด  ผู้บริหารงานสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครแม่สอด เลขที่ 317 หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและนอกอาคารให้สะอาดเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะวันก่อน