15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

พีทีทีแทงค์ปั้นเศรษฐกิจชุมชนเปิดศูนย์ธนาคารปูม้าบนบกระยอง

ระยอง..0 ม.ล.ปีกทอง  ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา

โดยมี ผศ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำธนาคารปูม้า ผู้แทนจากวช นางลำพอง ในเมือง ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา หาดพลา ,พระครูวิธานสุพัฒนกิจ ดร.เจ้าอาวาสวัดพลา ต.พลา เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณวัดพลาในการจัดตั้งธนาคารปูม้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของธนาคารปูม้าบนบกในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา บ้านพลาไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตัว

มล ปีกทอง  กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก” มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ เพื่อส่งเสริมวิธีการขยายพันธุ์และเพาะพันธุ์เลี้ยงลูกปูม้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามผลการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากการประกอบอาชีพประมงเรือเล็กชายฝั่ง และเพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์ลูกปูม้าที่เพาะเลี้ยงให้แก่บริษัท หรือบุคคลที่สนใจนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ  อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “พีทีที แทงค์”ได้มุ่งมั่นสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน จังหวัดระยองเสมอมา