update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

นายอำเภอวานรนิวาสหญิงทอดกฐินสามัคคี

สกลนคร ..0 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ปฏิบัติภารกิจ  ประธานพิธีทำบุญตักบาตร และทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำนักอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดดอนสวรรค์ บ้านดอนสวรรค์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส โดยมี หลวงปู่ถ่าน สุตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี ส่วนราชการ/อปท.รพ.วานรนิวาส  กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี เป็นเงินจำนวน 855,852 บาท โดยกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมจัดทำโรงทานขนม และนม ในครั้งนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส มอบหมายให้ นายประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอาวุโส ประธานพิธีทำบุญตักบาตร และทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ (หลวงตาแตงอ่อน) วัดกัลยาณธัมโม บ้านหนองหาร-สมสนุก ต.นาซอ อ.วานรนิวาส โดยมี หลวงพ่อบรรเทา สัญญโต เจ้าอาวาสวัดกัลยาณธัมโม ประธานฝ่ายสงฆ์ มีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้าประชารชน และ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี เป็นเงิน 1,127,256 บาท