23 เมษายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่น

เลขาฯมูลนิธิไทยรัฐนำทีมประเมินเฟ้นหา ร.ร.ดีเด่นภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีเด่น เดินทางมาประเมิน โดยมีนายเสน่ห์  โอฐกรรม เป็นประธานการประเมิน ส่วนคณะกรรมการ 5 ท่าน ประกอบด้วย นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับการประเมิน  หลักการประเมินเน้นสภาพสิ่งแวดล้อม ระบบการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน และโครงการงานต่างๆ ภายในโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินของมูลนิธิไทยรัฐ

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เผยว่า การประเมินเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิไทยรัฐ ฉบับที่ 5 เพื่อหาโรงเรียนดีเด่นระดับภาค และรองชนะเลิศลำดับ 1-2 เข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล ตรงกับวันที่ 27 ธ.ค.ทุกปี แต่ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค. โดยภาคเหนือ มีอยู่ 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มล้านนา กลุ่มสี่แคว และกลุ่มสักทอง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 อยู่ในกลุ่มล้านนา ที่ได้รับการประเมิน เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ตรวจเยี่ยมหาแนวทางการสนับสนุน แนะแนวทางการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชน

สำหรับโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 คน มีนักเรียน 517 คน เป็นนักเรียนพักนอนในโรงเรียน 217 คน การบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิไทยรัฐ (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2566) โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข