15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กาชาดกาญจนบุรีรับบริจาคโลหิตท่าม่วง

กาญจนบุรี..0น.ส.กิตติยา  จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจ.กาญจนบุรี นางพวงพยอม  ศรีสันต์ เลขานุการนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมทั้งกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

โดยมีนายฑรัท  เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต มีผู้ลงทะเบียนรับบริจาคโลหิต จำนวน 425 คน เมื่อตรวจสภาพร่างกายแล้วสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 305 คน บริจาคดวงตา 32 คน บริจาคอวัยวะ 34 คน