15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่น

ตรีเพชรอีซูซุมอบรถยนต์เพื่อการศึกษา วก.สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี..0 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุนโดยอีซูซุ เพื่อส่งมอบให้นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผอ.สน.นโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดร.บัณฑิต ออกแมน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำไปใช้ศึกษาเรียนรู้ โดยมีนายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นสยอำเภอสองงพี่น้อง พร้อม รอง ผอ. ครูนักรียน จนท. บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพ นำไปใช้ศึกษาเรียนรู้

สำหรับการมอบ “ชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา”ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อส่งเสริมการสอนทางด้านรถยนต์  ล่าสุดมูลนิธิกลุ่มอีซูซุทำการมอบ “รถยนต์เพื่อการศึกษาและชุดอุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์” ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สอศ. โดยนายปิยะ ภาตะนันท์ ผจก.ทั่วไปสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมสื่อการสอน สำหรับอุปกรณ์การฝึกด้านยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

อย่างไรก็ตาม กลุ่ม อีซูซุ ยึดมั่นในการที่จะเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาช่างยนต์เพื่อส่งเสริมศักยภาพกำลังคน พี่จะเป็นพลังสำคัญกับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป