update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่น

“แม่โจ้สามัคคี”ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน

เชียงใหม่..0เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับขบวนเกียรติยศอัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี  ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ

ขณะเดียวกัน  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ คณะนักปั่นจากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ และคณะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน) ในครั้งนี้  ณ ประตูโชค ประตูชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับโครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ให้แก่ศิษย์แม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ

โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ จัดกิจกรรม “แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน)  เพื่อนำประติมากรรมฯ มาติดตั้งไว้บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์แม่โจ้ บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและร่วมรำลึกถึง คุณูปการของท่าน  ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 อีกครั้ง