update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

นอภ.สว่างแดนดินทอดกฐินสามัคคี.

สกลนคร..0 ว่าที่รวยรุ่ง ใครบุตร นาบอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ประธาน พร้อมด้วยนางสุภลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด และ พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดสว่างภูมิดล หมู่ 12 ต.สว่างแดนดิน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม.สมาชิกกิ่งกาชาด และประชาชนในพื้นที่ร่วมจำนวนมาก รวมยอดเงิน 334}735 บาท โดยกิ่งกาชาดร่วมจัดทำโรงทานขนม-เครื่องดื่มในครั้งนี่ด้วย

มังกร แสนโสดา/ข่าว-ภาพ