update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่น

ร.ร.นานาชาติภู่ขจรกำแพงเพชรสืบสานลอยกระทง

กำแพงเพชร..0 น.ส.สกลวรรณ ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมวันลอยกระทง  เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสวมใส่ชุดไทยและได้จัดกิกรรมการทำกระทง การจำลองตลาดโบราณ ขนมโบราณ ตักไข่ปลา บ้านผีสิง รำวงย้อนยุค เป็นต้น

หลังพิธีเปิดมีการแสดงรำวงวันลอยกระทง  การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย  เดินกะลา  สิ่งที่เด็กๆอยากเข้าไปเล่นมากที่สุดคือ บ้านผีสิง ซึ่งก่อนเข้าไปเล่น เด็กนักเรียนต้องทำการไหว้พระทำจิตใจให้สงบ  เมื่อเด็กๆเข้าไปในบ้านผีสิงก็จะมืดหน่อย มีเศษใบไม้ว่างไว้ที่พื้น  มีซาวด์เสียงประกอบให้น่ากลัว โดยมีเด็กซ่อนอยู่คอยโผล่ออกมาหลอกเด็กๆ สร้างความตกใจ

นอกจากนั้นยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆเข้าไปเล่นแล้วตื่นเต้น คือซุ้มล้วงไหวัดใจ จะมีอยู่ด้วยกันสามไห ไหแรกเป็นไหสิ่งของมีชีวิต ไหที่สองเป็นไหเหม็น ไหที่สามเป็นไหยั้วเยี้ย ส่วนเด็กๆที่วัดใจล้วงมือเข้าไปที่ไหแรก สิ่งที่เกิดขึ้นเด็กนักเรียนต่างตกใจแต่ชอบ พร้อมกับให้ทายดูว่าในไหเป็นอะไร สุดท้ายก็ทายผิดกันหมด ซึ่งสิ่งของที่อยู่ข้างในนั้นเป็นกุ้งปลอมและเฉาก๊วย