15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.

“นายกท่าผา”ลุยแจกของช่วยประชาชนน้ำท่วม

ราชบุรี..0ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี  ดร.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร อดีต ส.ส.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าผา ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน

มอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระจากอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 19 ต.ท่าผา รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลอง ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ท่าผา อีกด้วย.