15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รมช.เกษตรฯลุยร้อยเอ็ดส่งเสริมเลี้ยงโคขุนกู้วิกฤติ

ร้อยเอ็ด..0 นายประภัตร โพธสุธน  รมช.เกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ที่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แม่พันธุ์ บ้านเหล่าดอนไฮ ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มื่อวันที่ 30 ต.ค.โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก

ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรแม่พันธุ์ บ้านเหล่าดอนไฮ ที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินงานตามหลักของเกษตรแปลงใหญ่โคแม่พันธุ์ ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต การตลาด และการจัดการ การเลี้ยงโคแม่พันธุ์ เพื่อการผลิตลูกจำหน่าย (โคต้นน้ำ) ตามหลักตลาดนำการผลิต เช่น พันธุ์บราห์มัน ชาร์โรเล่ห์  และแองกัส มีการเชื่อมโยงตลาด กับกลุ่มผู้ผลิตโคขุนในพื้นที่ จึงสามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน นายประภัตร  นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โครงการโคเนื้อสร้างชาติ  แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้  และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท (สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)