update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

สุดตระการตางานลอยกระทงกำแพงเพชร

กำแพงเพชร..0นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร  เปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร  ตอนสองทุ่มวันที่ 31 ต.ค. โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมือง กำแพงเพชรกล่าวรายถึงวัตถุประสงค์

โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   มีนางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่าชาดจังหวัด ,น.ส.สุพัตรา  คล้ายทิม รองผวจ. นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมฯหัวหน้าส่วนการ,เหล่ากาชาดจังหวัดฯงาน ร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมเพียง

หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จุดพลุไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม แสงสีที่งดงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร อย่างตื่นตาตื่นใจ จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้ลงไปยังริมฝั่งแม่น้ำปิงเพื่อร่วมลอยกระทงกับประชาชนหลายพันคนที่มาร่วมลอยกระทงกันเป็นประจำทุกปี