15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นอภ.เดินแบบกิตติมศักดิ์ลอยกระทง

สกลนคร..0ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมด้วยนางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทง และร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป ที่เวทีกลาง สนามบินเก่า อำเภอสว่างแดนดิน

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ มีการแสดงกระทง ขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ การจัดการแสดงบนเวทีของโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลและใกล้เคียงและกิจกรรมอื่นๆ โดยมีนายจำเริญ สวัสดิ์วาทิน นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแดนดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม.กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดฯประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย