23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.

สกลนครเตรียมพร้อมรับเสด็จ

สกลนคร..0 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผวจ.ประธานการประชุม เมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย.เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯและลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมสถานที่ ได้แก่จุดจอดเฮลิปคอปเตอร์พระที่นั่ง ศาลารวมใจ  ลานธรรม ที่เปิดป้ายโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ ห้องรับรอง  มุมนิทรรศการ. ห้องสมุด การแสดงดนตรีของนักเรียน. แปลงเกษตรพืชผักสวนครัว  จุดรองรับมวลชน การปรับพื้นที่ การวางผังออกแบบพื้นที่รับเสด็จฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23พ.ย.63

โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผวจ. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผวจ.นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อปท.ผู้บริหารสถานศึกษากำนัน  ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับและร่วมประชุม. ที่โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร