23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ.

ราชบุรี..0 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย น.ส.เฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน50 คน

ทั้งนี้เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ มีการสาธิตการฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เมื่อเกิดสาธารภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อไป.