update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นอภ.ศรีสงคราม ปั่นปันสุขเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นครพนม..0 นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา ประธานกาชาด/กรรมการแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยหน้าหัวส่วนราชการ สมาชิกกาชาดอำเภอศรีสงคราม และชมรมจักรยานปั่นละมัยไทศรีสงครามได้ร่วมกิจกรรม “ปั่นปันสุข” ปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเมื่อวันที่ 6 พ.ย.

เพื่อมอบถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม จำนวน 5 รายประกอบด้วย 1. นายเทียนชัย รูมา อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 7/11 หมู่ 5  บ้านปฏิรูป ผู้ป่วยติดเตียงโรคมะเร็งไทรอยด์ 2.นายสุวรรณ สิงห์งอย อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 10 บ้านยางงอย ผู้ป่วยติดเตียง 3.นายคำนวณ ดายังหยุด อายุ 82 อยู่บ้านเลขที่ 125 หมู่ 10 อยู่บ้านยางงอย ผู้ป่วย Stroke 4.นายจันทร์ สิงห์งอย อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 อยู่บ้านยางงอย ผู้ป่วยหอบหืดหัวใจ และ5.นางทุ่น สิงห์งอย อายุ 87 อยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 10 บ้านยางงอย ผู้ป่วยโรคชรา โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสงคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีสงคราม ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว .