update newsข่าวเด่นบทความ

“ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม”นมพาสเจอร์ไรส์เทียบเท่าญี่ปุ่น

ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ครอบครัวของผม รวมไปถึงชาวบ้านคนอื่นๆ ใน ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาที่ต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงอย่างเดียวคือน้ำฝน ทำให้เก็บเกี่ยวผลิตและมีรายได้แค่เพียงปีละครั้ง สภาพความเป็นอยู่จึงค่อนข้างลำบาก

นายธีระ พะณะงาม อายุ 43 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชาว ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง เกริ่นนำถึงที่มาของการารับช่วงต่อกิจการโคนมของพ่อ ด้วยเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน และสามารถนำพาความสุขมาให้กับทุกคนในครอบครัวได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตการสืบสานฟาร์มโคนมตามหลักปรัชญาในหลวง ร.9 แปรรูปเป็นนมเทียบเท่าของญี่ปุ่น

นายธีระ บอกด้วยว่า หลังจากปี พ.ศ.2513 ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่รับซื้อน้ำนมดิบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม และจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จนทำให้ชาวบ้านที่นั่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อมาหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและขยายผลเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี รวมถึง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่งด้วย โดยในช่วงเริ่มต้นครอบครัวของตนได้รับการสนับสนุนแม่โคนมจำนวน 5 ตัว จากนั้นก็ใช้วิธีผสมพันธุ์ขยายจำนวนโคนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันฐานะความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

ปัจจุบันตนมีโคนม รวม 100 ตัว แบ่งเป็นแม่โครีดนมจำนวน 25 ตัว โดยตนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ทั้งในเรื่องของความพอประมาณ ค่อยเป็นค่อยไปในการขยับขยายกิจการ หาความรู้จากแหล่งต่างๆ นำเอานวัตรกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลมาใช้ เพื่อลดรายจ่ายด้านแรงงาน พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

จากการพัฒนานำความรู้ด้านอาหารสัตว์ และสายพันธุ์โคนมมาใช้ ทำให้ทางฟาร์มสามารถผลิตน้ำนมดิบได้มากถึง 500 กก./วัน โดยที่มีค่าโปรตีนในน้ำนมสูงเทียบเท่ากับนมฮอกไกโดจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับรับคัดเลือกจากสหกรณ์ ให้เป็น ฟาร์มคุณภาพน้ำนมดิบดีเด่น ประจำปี 2562

สำหรับผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่ง ส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และอีกส่วนหนึ่งได้นำมาต่อยอด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม ในชื่อ “ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม” แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้ความสุขได้อย่างเพียงพอ

ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคง จึงทำให้เกษตรกรชาวโคนมหนองโพสามารถลืมตา อ้าปาก ส่งลูกหลานไปเรียนจนจบระดับปริญญา มีอาชีพการงานที่ดี ก็ด้วยรายได้จากการเลี้ยงโคนม

พวกเราชาวเกษตรกรโคนม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ แม้ว่าปัจจุบันตนจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้ความสุขได้อย่างเพียงพอ และตั้งใจจะสืบสานอาชีพพระราชทานนี้ส่งต่อถึงลูกหลานสืบไป

สำหรับ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม “ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม” มีอยู่ด้วยกัน 6 รสชาติ ได้แก่ รสธรรมชาติ ช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี่ ชาเขียว ชาไทย และกาแฟ ในราคาขวดละ 25 บาท นอกจากนั้น ยังมีชานมไข่มุกบุกไม่ใส่ครีมเทียม รสชานมไต้หวัน บราวน์ชูก้าร์ และสตรอว์เบอร์รี่ ในราคาขวดละ 35 บาท

ท่านที่สนใจนมพาสเจอร์ไรส์ คุณภาพเทียบเท่านมฮอกไกโด ติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม – PanKhwan Dairy Farm หรือโทรศัพท์หมายเลข 09-1448-4554

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม/รายงาน