update newsข่าวเด่นสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

ส.ส.ราชบุรี เรียกร้องปรับลดราคาก๊าซ NGVแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ราชบุรี..0นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนอภิปรายในสภาฯระบุถึงรายงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานใน 2 ประเด็น คือ เรื่องแรกได้ดูรายงานเรื่องของค่าไฟ ส่วนตัวตนเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดราชบุรี มีโรงงานผลิตไฟฟ้าหลายโรง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดอันดับต้นๆของประเทศ ที่ผ่านมามีความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ และเรื่องอุณหภูมิที่เกิดจากโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทางกองทุนโรงไฟฟ้าได้ดูแลประชาชนรอบโรงงานแต่ก็ยังไม่เป็นที่เพียงพอ เนื่องจากรูปแบบการดูแลมีข้อจำกัดหลายเรื่องทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง

นายอัครเดช กล่าวอีกว่า ตนเคยเสนอในสภาฯเกี่ยวกับการพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้า ให้กับประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีเป็นกรณีพิเศษ จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้เสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไปพิจารณา ส่วนเรื่องที่ 2เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ NGV ตนในฐานะที่เป็นคณะกรรมาธิการดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในการปรับลดราคาก๊าซ NGV เนื่องจากปัจจุบันมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดีเซล ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนหันมาใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก จนเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีผลวิจัยที่ชัดเจนว่า ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาจากการสันดาปของเครื่องยนต์ดีเซล

ดังนั้นอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนใช้ก๊าซ NGV ทดแทนน้ำมันดีเซล ด้วยการพิจารณาปรับลดราคาก๊าซ NGV ลง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก ผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร และประชาชนทั่วไปหันมาใช้ก๊าซ NGV จะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหน้าหนาวปีนี้