15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

เปิดศูนย์บำบัดความเครียด-วัดระดับความสงบสุข

***ระยอง..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า .ที่โรงแรมโฮเทลฟิวส์ อ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. มีการฝึกอบรมโครงการ พบสุขจากภายใน The Happiness Withn ให้กับพนักงานและประชาชนที่สนใจ มี พระมหาหรรณา ธมมหาโส รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. น.ส.ณัฎฐนันท์ คุณาจิระกุล กรรมการผู้จัดการโรงแรมโฮเทลฟิวส์ ร่วมเป็นวิทยากร
***ภายในงานมีการตรวจวัดคลื่นสมองด้วยการใช้เครื่องมือ EEG วัดระดับความสงบสุขจากคลื่นสมอง จาก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล พร้อมทั้งเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ออนิกซ์ โฮลิสติก เวลเนส เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนและกลุ่มคนรักสุขภาพได้เข้ามาใช้บริการดูแลด้านการผ่อนคลายจิตใจ ด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบัน อาจทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลกันได้ง่าย มีความอดทดน้อยลงจึงทำให้ไม่สามารถหาความสุขจากภายในได้

***อีกทั้งยังมีบริการบำบัดการใช้ศาสตร์เรกิ โดย อ.กิตติเชษฐ สิริศรีพรชัย คลื่นเสียงบำบัด โดย นางนันทนา ฐิติจิรัฐติกาล ซึ่งเป็นการใช้โถแก้วคริสตัลที่ทำมาจากแร่รัตนชาติ ทำให้เกิดเสียงและคลื่นเสียงที่แตกต่างกันมาช่วยปรับคลื่นสมองให้ช่วยผ่อนคลาย นอกจากนั้นยังมี ศิลปะบำบัด กิจกรรมคลายเครียด การใช้สุคนธ์บำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหย รวมถึงการทำสมาธิพร้อมคลื่นเสียงบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย เพื่อทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล คิดบวก และมีความสุข ลดความเครียดได้ด้วยตนเอง