update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรกรอำเภอคุระบุรี จัดประกวดผลผลิตด้านการเกษตร แตงโม พริก ปาล์ม ในงานแตงโมของดีคุระบุรี 15 ม.ค.นี้

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เผยว่า วันที่ 15 ม.ค. 67 ขอเชิญชวนเกษตรกรอำเภอคุระบุรี เข้าร่วมประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานแตงโมและของดี อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2566 ที่เต็นท์สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี โดยจัดประกวดผลผลิตเกษตร 4 ชนิด 1. แตงโม 2 ผล / ราย 2. พริกชีขาว 1 กิโลกรัม / ราย3. ปาล์มน้ำมัน 2 ทะลาย / ราย4. กะปิ 2 กระปุก กระปุกละ 500 กรัม / ราย ผู้สนใจส่งผลผลิตเข้าประกวด เวลา 09.00  น.วันที่ 15 มกราคม 67 ตัดสินการประกวดเวลา 13.00 น.ของวันเดียวกัน และมอบรางวัลในพิธีเปิดงาน เวลา 18.30 น.ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี 076 491 457