update newsข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ศป.บส.ชน.หนุนอาชีพสร้างรายได้ปชช.

เชียงราย..0 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ย ร.ท.ธวัช นามวงค์ หน.ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน รัฐวิสาหกิจ บ.ป่าสักงาม ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  เก็บผลผลิตดอกดาวเรืองส่งให้ผู้มารับซื้อนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยขาย ในราคาดอกละ 60-80 สตางค์ เป็นรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรให้กับหมู่บ้านป่าสักงาม  ช่วงสถานการณ์ โควิด-19  ตามนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

ร.ท.ธวัช  กล่าวว่า  ที่ผ่านมามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วหลายรอบ  รายได้คุ้มต้นทุนแล้ว ที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นผลกำไรของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ประกอบกับช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ต้นฤดูหนาวและดอกดาวเรืองเริ่มบานเต็มที่   จึงเป็นอีกสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศทุ่งดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามสวยงามของหมู่บ้านป่าสักงาม ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นบ้านและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและหาชมได้ยากในปัจจุบัน