update newsการเมืองข่าวเด่น

รมว.แรงงานล่องใต้เปิดงานคนสามวัย

พัทลุง..0 เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 25 ก.ย. นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รมว.กระทรวงแรงงาน  ประธานเปิดงานมหกรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพจังหวัดพัทลุง  จัดที่สนามกีฬากลางจังหวัด  โดย อบจ.พัทลุง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพัทลุง  และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และเครือข่ายประชาชน ในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ด้านนายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร  นายก อบจ.พัทลุง  กล่าวว่า มหกรรมคนสามวัย  ใส่ใจสุขภาพจังหวัดพัทลุงนั้น  ได้มีแนวคิดมาจากการดำเนินงานตามโครงการ 80 ยังแจ๋ว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่ละปีจะมีผู้สูงอายุในจังหวัดเข้าร่วมงานดังกล่าวมากกว่า 2,000  คน  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดเต้นแอโรบิค  กีฬามหาสนุก   นิทรรศการด้านสุขภาพและของดีเมืองลุง  การมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพดีอำเภอละ  1  คน  โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชน  กลุ่มคนวัยทำงาน   และกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  3,000  คน  ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรายปรายมาอย่างต่อเนื่อง