15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

แห่ปราสาทผึ้งสกลนครจัดยิ่งใหญ่

สกลนคร..0เมื่อวันที่ 26 ก.ย.นายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร  ประธานเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563  จัดบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.เมืองสกลนคร อย่างยิ่งใหญ่  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. 2563 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร  โดยมีนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี  พร้อมอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประดิษฐานบนเวที  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยในปีนี้มีปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างสวยงามจากช่างฝีมือของคุ้มวัดต่างๆ  เข้าร่วมประกวด จำนวน 6 หลัง

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การเดินแบบแฟชั่นผ้าย้อมครามและผ้าพื้นเมือง จ.สกลนคร  นำโดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร  การจัดนิทรรศการศิลปะและสาธิตการวาดภาพ  สืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ  นิทรรศการชุมชนคุณธรรม  นิทรรศการปราสาทผึ้ง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร  กิจกรรมติดดอกผึ้ง  เทศกาลอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสกลนคร  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสกลนครประกอบแสง สี เสียง ตระการตา

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อสินค้า GI ของสกลนคร อาทิ น้ำหมากเม่าสกลนคร  ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร  ข้าวหอมทองสกลทวาปี  เนื้อโคขุนโพนยางคำ และสินค้าขึ้นชื่ออีก กว่า 40 ร้านค้า  พร้อมกิจกรรมการประกวดขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล #Live Fighting ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท   โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร  เบอร์  042-711-277 หรือติดต่อทีมงาน MOC@Sakon Fair โทร  099-156-6662