update newsการเมืองข่าวเด่น

“เสรีรวมไทย”สัมมนาภาคใต้คึกคัก

นครศรีธรรมราช..เมื่อวันที่  27 ก.ย.ที่ห้องประชุมอัมพาพันธ์ ร.ร.ปุระนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายศุภชัย  นาคสุวรรณ ประธานสาขาภาคใต้พรรคเสรีรวมไทย ประธานประชุมสัมมนาสมาชิกพรรคภาคใต้ 200 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.อภิรัฐ  รัตนพันธ์ ผช.ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย (พล.ต.ต.วิษณุ  ม่วงแพรสี) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงโครงการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคคลากรและสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยได้เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง โดยได้รับการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนานักการเมือง จาก กกต.โดยมี นายณภัทรพงศ์ ทรงแก้ว พนักงานการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่งานการมีส่วนร่วม สนง.กกต.นครศรีธรรมราช มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

นายศุภชัย กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้มิติต่างทางการเมืองขณะนี้ ทางพรรคเสรีรวมไทย ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส หน.พรรค ขอยืนยันในนโยบายหลักของพรรคจะไม่ทำอะไรที่ทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเด็ดขาดมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนให้เต็มที่