update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

อบต.เกาะเรียนกรุงเก่าตรวจซ่อมถนน

พระนครศรีอยุธยา..0วันที่ 29 ก.ย. นายศักราช  อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอนุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไตรบรรณ์ นางสาวณัฐฐิชา ไกรสัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ 7 ตำบลคลองสวนพลู นายเกษม พึ่งเย็น ปลัด อบต.เกาะเรียน นายมงคล สิทธิเขต ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1, 7 ตำบลคลองสวนพลู พบมีความคืบหน้าไปมาก การทำงานของบริษัทรับเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย