update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่น

ผวจ.นครนายก ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภกิณห์ แวงชิน ผวจ.นครนายก ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านนา อ.บ้านนาเมื่อวันที่ 26 ก.พ.67 โดยมีนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์ จ.นครนายก กล่าวรายงาน ในนามผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครนายก และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี โดยมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ มีประธานสหกรณ์ และสมาชิก ทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

*****สหกรณ์จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูน เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ มีวินัยการใช้เงิน พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป