15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวเด่นอาชญากรรม

จัดตั้งกองทุน กต.ตร.จว.ปทุมธานี

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รอผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดปทุมธานี (กต.ตร.) โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์/เจ้าคณะ จว.ปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุติ) พร้อมด้วยรองผู้บังคับการฯ ผู้กำกับการ สภ.ต่างๆ และ คณะกรรมการ กต.ตร.จว.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุม ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุน กต.ตร.จว.ปทุมธานี เพื่อใช้จ่ายในภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จากนั้น พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์/เจ้าคณะ จว.ปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุติ) และคณะวมมอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่คณะ กต.ตรฯ จะพ้นวาระในวันที่ 25 กันยายน 2563 และ เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดปทุมธานีที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2563