update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

รอง ผบช.ภ.2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมประเมินโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ อ.บ้านนา จ.นครนายก

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.ต.อิทธิพร  โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  ที่บ้านเขาน้อย หมู่ 6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา  โดยมี พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.นครนายก พ.ต.อ.ศุภชัย ใจการ ผกก.สภ.บ้านนา พ.ต.ท.สุทัศ เศษฐนันท์ รอง ผกก.ป. สภ.บ้านนา นายมานิต รูปสม กำนัน ต.เขาเพิ่ม  น.ส.สาวิตรี แก้วจินดา ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

*****ทั้งนี้ตามบันทึกข้อตก (MOU)  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  นำความสันติสุขแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่ชาติ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแผนด้านการป้องกัน ยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดทุกกลุ่มเป้าหมายที่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อลดปัญหายาเสพติดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ซึ่งปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในการบริหารและพัฒนาประเทศผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ