8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

อบจ.ระยอง ผุดท่าเรือข้ามฟากเกาะเสม็ด ชี้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัด รองรับ นทท.ที่เพิ่มขึ้น และ ปชช.ได้ใช้ประโยชน์

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง พร้อมด้วยนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างท่าเรือข้ามฟากเกาะเสม็ด ของ อบจ.ระยอง พร้อมประชุมชี้แจงความจำเป็นการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวให้ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเพ รับทราบ โดยมีนายไพรัตน์ อรุณเวสสเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง

*****นายปิยะ กล่าวว่า ท่าเรือเพดังกล่าว ปัจจุบันมีเอกชนเช่าดำเนินการจาก อบจ.ระยองอยู่ แต่เนื่องจากท่าเรือมีความทรุดโทรม อบจ.ระยอง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานขึ้น โดยได้รับประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 76 ล้านบาทเศษ มาดำเนินการก่อสร้าง รวม 4 เฟส จะแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งท่าเรือดังกล่าว จะเป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดระยอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกพืันฐานแก่ นทท.รอเรือข้ามฟากไปเกาะเสม็ดให้มีความสะดวกสบายขึ้น

*****อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างอยู่ในช่วงเร่งดำเนินการอยู่ในระยะที่ 2 แล้ว  อบจ.ระยอง ยืนยันว่า หากแล้วเสร็จจะเป็นท่าเรือที่มีความสวยงาม และได้มาตรฐาน เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด ในรองรับ นทท.ที่มีจำนวนเดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดเพิ่มขึ้นทุกปี และ ปชช.ชาวเกาะเสม็ดได้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย การขนสินค้าต่างๆ และขนถ่ายขยะจากเกาะเสม็ดจะมาขึ้นที่นี่เช่นกัน…000

 นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน