18 มิถุนายน 2024
Latest:
ศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

ผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดหลวงสกลนคร

สกลนคร..0เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายชาย เอี่ยมศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี (CFO) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ในนามสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ซจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (อารามหลวง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร

นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา และบูรณพระอารามหลวง พร้อมทั้งจัดถวายเครื่องอัฐบริขารอันจำเป็นแก่พระภิกษุสามเณร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร ตลอดจน น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดัง และ น.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือครูอ้อย เข็มทิศชีวิต เข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย สำหรับยอดเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 4,724,164.93 บาท