28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

พระโกศัยเจติยารักษ์อัญเชิญไฟพระฤกษ์และน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดพระธาตุช่อแฮฯ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบไฟพระฤกษ์และน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2567 เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่

*****ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นอีกวัดหนึ่งในจ.แพร่ที่เข้ารับประทานไฟพระฤกษ์ และน้ำพระพุทธมนต์ ประทานดังกล่าว จากนั้นได้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเพื่อนำมาประกอบพิธีในวันสวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธ.ค66เวลา22.00น.เป็นต้นไป จนถึงเวลา00.000.วันที่1 ม.ค.ปีใหม่พุทธศักราช2567 จึงขอเชิญทุกท่านมาสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่2567