28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอุตรดิตถ์ จัดงานประกวดพระเครื่องบูชา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 เพื่อสาธารณกุศลและสนับสนุนการศึกษา

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่  14 ม.ค.67  นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ  ครั้งที่ 12” ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2567 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (วิทยาเขตทุ่งกะโล่)  อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีนางสายสมร ทองกองทุน นายกเหล่ากาชาดฯ และนายศักดิ์ตระกูล  เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.กนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

*****โดย รศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์  ประธานจัดงานและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าววัตถุประสงค์ การจัดงาน และ นายประสพโชค แสงพันธ์ (โชค อุตรดิตถ์) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จ.อุตรดิตถ์ ประธานดำเนินงาน และคณะกรรมการ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

*****นายประสพโชค แสงพันธ์ (โชค อุตรดิตถ์) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และชมรมพระเครื่องทุกชมรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน  สำหรับการจัดงานครั้งนี้  เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสพร้อมนำรายได้มอบบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย

*****สำหรับผู้ที่จะส่งพระเข้าประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ จะมีรายละเอียดที่แจกให้กับผู้ที่จะส่งพระเข้าประกวดตามรายการทีระบุไว้รวม 89 โต๊ะ จำนวน 3,139 รายการ  การประกวดพระในครั้งนี้ หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามและคงไว้ซึ่งสภาพเดิม เป็นสำคัญ ตามมาตรฐานสากลนิยม ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและจะมีคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ตัดสินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน