28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2567 จัดอย่างยิ่งใหญ่ พุทธศาสนิกชนทั่วทุกทิศเดินทางร่วมงานพิธีเปิดอย่างคึกคัก มีนางรำ ร่วมรำถวาย พระแท่นศิลาอาสน์ จำนวน 1,111 คน

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 ก.พ.67 ที่บริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  พระธรรมวชิรเมธาจารย์  เจ้าคณะภาค 4 – 6 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆราวาส   ร่วมเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพ็ญเดือน 3 ) และนางสายสมร ทองกองทุน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ (1)

*****โดยมี นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงานการจัดงาน และ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น /ประชาชน ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน  ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 14 วัน 14 คืน บริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เชื่อมโยงไปถึงวัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวัดพระนอน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ ในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี  นับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน ชุมชน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

*****ภายในงานมีขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม ขบวนเครื่องสักการะ และขบวนเทิดพระเกียรติฯ อันยิ่งใหญ่ จาก 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับพิธีเปิด งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2567 นี้ มีนางรำ ร่วมรำถวาย พระแท่นศิลาอาสน์ จำนวน 1,111 คน งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ยังมีวัดพระยืน และวัดพระนอนในบริเวณงานรวม 3 วัด บนเนื้อที่การจัดงานกว่า 400 ไร่ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกคืน นอกจากนี้ยังมีพิธีการกวนพุทราแขวนบาตร ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ การฟังเทศน์มหาชาติ  13 กัณฑ์  การหล่อรูปเจ้าเงาะ การทำบุญตักบาตรพระร้อย การเวียนเทียนรอบพระแท่น มีจำหน่ายสิ้นค้าพื้นบ้านกว่า 2,000 ร้านค้า  

*****วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย สังกัดคณะธรรมยุตนิกาย  มีเนื้อที่ 182 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 ท้องที่หมูที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมายาวนานจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญประจำชาติไทย  พระแท่นศิลาอาสน์ เป็นแท่นศิลาแลงขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาว 9 ฟุต สูง 3 ฟุต ซึ่งภายหลังได้มีการก่อฉาบปูนครอบทับ เพื่อมีให้ถูกทำลายได้โดยง่าย ประดับลวดลายโดยรอบด้วยลายแกะสลักไม้ และลายบัวคว่ำบัวหงายประดับกระจก เป็นพุทธบัลลังก์ ประดิษฐานอยู่กลางพระวิหารหลวง โดยมีมณฑปครอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน