update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณีเดียวในโลก “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

***แพร่..0พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ กล่าวว่า จ.แพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.แพร่ อ.สูงเม่น เทศบาลต.สูงเม่น วัฒนธรรมจ.แพร่ ททท.สนง.แพร่ และเครือข่าย จัดงานประเพณีแห่งเดียวในโลก “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เพื่อเจริญรอยตามปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย “ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร” (ครูบามหาเถร) ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานล้านนามากที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า 200 ปี ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด ได้สั่งไว้ให้ทำทุกปี เพื่อรักษาพระธัมม์ ระหว่างวันที่ 27-29 ธ.ค.63

***สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย  วันที่ 27 ธ.ค.ทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน ชุดตากธัมม์..ปฐมฤกษ์ 64 คัมภีร์จากหอนิพานมาสู่ลานธัมม์ นิทรรศการตากธัมม์ เมืองคัมภีร์ วิถีคนเมือง 5 ฐานการเรียนรู้ กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น การประกวดตีกลองบูชาคัมภีร์  ขบวนแห่ ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีเปิดงานประเพณีตากธัมม์

***ส่วนวันที่ 28 ธ.ค.ทำบุญตักบาตร การแสดงธัมม์ การเจิมคัมภีร์ชุดปฐมตากธัมม์ 64 คัมภีร์ การประกวด ห่อคัมภีร์หม้อห้อมทันใจ และทำบายศรีบูชาธัมม์ พระเจ้า 5 พระองค์ พิธีแห่ข้าวใหม่ และไม้หิงไฟพระเจ้า ชมการแปรภัณฑ์ข้าวใหม่แบบวิถีคนเมือง  การแสดงมินิแสง สีแสง เล่าขานตำนานธัมธ์ ครูบามหาเถรปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนา

***สำหรับวันที่ 29 ธ.ค.พิธีตานข้าวใหม่ พิธีหิงไฟพระเจ้า พิธีสืบชาตาธัมม์หลวง 5,000 พระวัสสา ถวายตุงเงิน ตุงทองและอัญเชิญคัมภีร์ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแล้ว ประดิษฐานขึ้นสู่ หอพระไตรปิฏกอักขระภาษาล้านนา นอกจากนี้ภายในงานมี กาดวิถีธัมม์ วิถีไทย”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีในครั้งนี้