update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

สุดยอด PEAคว้า8รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปีนี้

***กรุงเทพฯ..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้ว่าการและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ารับรางวัล ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

***สำหรับในปี 2563 PEA ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (3 ปี ซ้อน)  2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (3 ปี ช้อน) 3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (3 ปี ซ้อน) 4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (4 ปี ซ้อน) 5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  6. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 7. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น  8. รางวัลบริการดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปี 2563

***ทั้งนี้ PEA มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีความมุ่งมั่นในการให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย.