update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา เลือก”กิตติ วงศ์รัตนาวุธ”บก.นสพ.ปักษ์ใต้ ทูเดย์ ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวสดพังงา นั่งเก้าอี้นายกสมาคมคนใหม่

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา จัดประชุมสามัญประจำปี 2566  ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.66โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา โดยมีนายเผด็จศักดิ์  เอี๋ยมสกุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม มีวาระการเลือกนายกสมาคมคนใหม่แทนนายเผด็จศักดิ์ที่ครบวาระ 2 ปี  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเลือกนายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ บก.นสพ.ปักษ์ใต้ ทูเดย์ ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวสดพังงา เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาคนใหม่ และกรรมการชุดใหม่รวม 9 คน

*****นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาคนใหม่ กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้นั่งในตำแหน่งนี้ จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจเป็นที่เชื่อถือของสังคมในการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนเป็นปากเสียงแทนประชาชนสะท้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาเยียวยาแก้ไข

***** “พร้อมๆกับการดูแลสมาชิกในองค์กรของเรา มีเรื่องทุกข์ร้อนมีกิจกรรมงานการต่างๆขอให้แจ้งเข้ามาเพื่อร่วมกันช่วยเหลือตามกำลัง และ 15 ก.พ.นี้ขอนัดหมายประชุมกรรมการชุดใหม่ทั้ง 9 คนเพื่อเตรียมกิจกรรม 5 มีนาคมวันนักข่าวที่จะมีทั้งเรื่องการทำบุญอุทิศแด่พี่น้องสื่อมวลชนผู้ล่วงลับและกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นายกิตติกล่าว

*****สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ(บก.กิตติ) นายกสมาคมฯ นางสาวเทวี พระเมือง(ดีเจ.วี พระเมือง) อุปนายกสมาคมคนที่ 1 นายภาคย์ จักรพงศ์(ดีเจ.ดอกรัก) อุปนายกสมาคมคนที่ 2 นางอนงค์รัตน์  สุทธิสุวรรณ(หมอเจษ) เลขานุการสมาคมฯ นางสาวนวพรรณ ศรีสวัสดิ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวกัญญา(ดีเจ.น้องญา) ประดิษฐการ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางวันดี วิจิตร ฝ่ายทะเบียน นายสมทรง จรเข้น้อย ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน  นางสาวพรรณี เวชสุวรรณวงศ์ เหรัญญิก นายบุญมา ภูมิรักษ์ ฝ่ายปฎิคม และนายสิทธิชัย อินทรสุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมสมาคม คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย นายเผด็จศักดิ์ เอี๋ยมสกุล นายสิรยศ อาจหาญ นางไอศยา สินบุษกร