update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

วัดหนองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งธรรม หนึ่งอำเภอ

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ.66 นางศศิธร  นามเพ็ง ปลัดอาวุโส อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ประธาน เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ปี พ.ศ.2566  ของ โครงการหนึ่งธรรม หนึ่งอำเภอ (ของ อบจ.ร้อยเอ็ด) ณ วัดหนองโมงบูรพาราม ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก และพระมหาอาคม ธรรมมิโก  เป็นองค์บรรยายและตอบปัญหาธรรม

*****ทั้งนี้ พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก ได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และยกระดับค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สูงขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม จำนวน 200 คน รับฟังพระธรรมเทศนาจนกระทั่ง เวลา 11.00น.เสร็จพิธี

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ