15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หารือองค์กรเอกชนถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับองค์กรเอกชน  ได้แก่ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ตัวแทนจาก iLaw  นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน ตัวแทนจาก We Watch ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนสังเกตการณ์เลือกตั้ง และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566  ที่ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร