23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

เทศกาลความสุขคนระยองปีที่ 3

ระยอง..0เมื่อวันที่ 4 ต.ค.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ ระยอง ประธานเปิดตลาดปันสุข…เทศกาลความสุขคนระยอง ปีที่ 3” ภายใต้ชื่อ “ตลาดปันสุข โดยมีนายธนภัทร  วงษ์ประเสริฐ ผจก ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง  พร้อม12องค์กร ร่วมงาน

นายยุทธพล  องอาจอิทธชัย กล่าวว่า จังหวัดระยอง ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 12 องค์กร ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง สมาคมเพื่อนชุมชน เอสซีจี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร้านภัทรพัฒน์(มูลนิธิชัยพัฒนา) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   เป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัล พลาซา ระยอง ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งในจัดระหว่าง 2-8 ตุลาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น 1 โซนหน้า (PD)

รอง ผวจ ระยอง กล่าวอีกว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายได้สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการนำรายได้และกำไรไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า  ความยากจน ยาเสพติด คุณภาพชีวิต เป็นต้น  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise, SE) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดระยอง  เป็นการยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

โดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง หรือ Big Brothers” สนับสนุนในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร วิชาการ    เทคโนโลยี่ และการสนับสนุนด้านงบประมาณ บนพื้นฐานของความพร้อม ศักยภาพ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ของชุมชน และได้เห็นรอยยิ้มและแววตาของความสุขของชุมชนที่เข้าร่วม เครือข่ายพันธมิตร 12 องค์กร เห็นว่า “ประเทศไทยควรใช้ Social Enterprise เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาต้นทาง มีส่วนร่วมได้ ทุกระดับ ครบวงจร  และทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองและเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ต่อไป