2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯแพร่ จูงมือนักเรียนข้ามทางม้าลาย สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน ที่โรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมืองแพร่ และนำนักเรียนนับร้อยคนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ซึ่งจังหวัดแพร่จะดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่มากที่สุด ทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาลโดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนนไม่เกิน 12 คนต่อประชากร 100,000 คน รัฐบาลเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงให้ทุกจังหวัดจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติเพื่อให้เยาวชน นักเรียนลูกหลานชาวเมืองแพร่ได้มีความรู้ ทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลักขับขี่ปลอดภัยทางถนน รักษาวินัยจราจร นำความรู้ที่ได้รับไปสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง