25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สนง.ยุติธรรมลงพท.ประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.หนองกุงศรี

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพนิดา พละเดช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายชุติเดช  เสน่ห์วงค์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.หนองกุงศรี นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ สภ.ห้วยเม็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสภ.หนองกุงศรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อให้มีความพร้อมและความเหมาะสม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

*****นางสาวพนิดา พละเดช กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ของสภ.หนองกุงศรีในครั้งนี้ ก็เพื่อมาตรวจเยี่ยม และดูความพร้อมของสถานที่รวมถึงห้องประชุม ห้องไกล่เกลี่ย สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์เอกสารป้ายโต๊ะเก้าอี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการบริการของประชาชน ที่จะมาใช้สิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากสถานที่ใดมีความพร้อมแล้วก็จะดำเนินการ จัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต่อไป เบื้องต้นดูภาพรวมแล้ว ว่ามีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ห้องประชุม ห้องไกล่เกลี่ย แต่ยังขาดอุปกรณ์เสริมบางอย่างเท่านั้น

***** นายชุติเดช เสน่ห์วงค์พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีได้มีโอกาสเจรจาตกลงกัน เพื่อระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธี จะต้อง เป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เบื้องต้นมี ร.ต.อ.ธีระชัย ภูเกิดพิมพ์ นายสมชาย โคตรพัฒน์ และนางรัชนี เสนฤทธิ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และผ่านการอบรมมาแล้ว

 

*****นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.หนองกุงศรี กล่าวว่า ในส่วนของสภ. หนองกุงศรี มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ เพราะได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่จาก พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนาย ที่อนุญาตให้ใช้ห้องอาคารชั้น3 เป็นห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย และคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยทุกคนก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการตลอดไป

 

สมบูรณ์ นาสาทร /รายงาน