15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม มอบน้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภค -บริโภค แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอนาดูนมหาสารคาม

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีมอบน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค -บริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร โดย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสุทิน พรมงคลชัย นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้นำน้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภค -บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 500 ชุด โดยมี นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและผู้ขาดแคลน เข้าร่วมรับมอบสิ่งของ

*****ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การส่งเคราะห์บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ตามแนวทาง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” โดยเริ่มจากการช่วยเหลือเก็บศพไร้ญาติและขยายมาเป็นงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสารณภัย เช่นเดียวกับสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม ที่มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงาน ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว