15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง ลงนาม MOU เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด ‘ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล’ มุ่งส่งเสริมสร้างวินัยการออมของ นศ.

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางปุณณภา เราเจริญ ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง และนายวีระชัย สมบัติกำไร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล(GSB Digital School Bank)ในวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง พร้อมเปิด ‘โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง’ มีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง ครู อาจารย์ และนศ. ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง ยังได้มอบเงินฝากประเดิมเข้าธนาคารโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท และมอบอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาทอีกด้วย

*****นางปุณณภา กล่าวว่า โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลดังกล่าว เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินได้นำเทคโนโลยี เข้ามาส่งเสริมการออมผ่านระบบงานธนาคารบนอินเตอร์เน็ต โดยการจำลองธุรกิจธนาคารออมสินมาไว้ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้บริการรับฝากเงิน ส่งเสริมและสร้างวินัยการออม รวมถึงการใช้จ่ายในรูปแบบสังคมไร้เงินสด นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้ นศ. ตลอดจนบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการได้มีประสบการณ์เรียนรู้ระบบงานธนาคาร โดยธนาคารออมสินให้การสนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารโรงเรียนดิจิทัลอีกด้วย

*****ด้านนายวีระชัย กล่าวว่า การเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อใช้บริการที่สาขาของธนาคาร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ นศ.และบุคลากรที่เป็นเจ้าของโครงการ ได้เรียนรู้ระบบงาน ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและหล่อหลอมความซื่อสัตย์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน