4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พสกนิกรชาวเมืองคอนเนืองแน่นกว่าสองหมื่นคน แห่ชม “การแสดงโขนพระราชทาน “ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” เป็นคืนที่ 2

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลเมืองปากพนัง/เทศบาลเมืองทุ่งสง/เทศบาลเมืองปากพูน นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ภาคส่วนต่างๆ จาก 23 อำเภอ รวมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากอีก 13 จังหวัดภาคใต้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงกว่าสองหมื่นคน ร่วมชมการแสดงโขนพระราชทานเป็นวันที่สอง ซึ่งจัดแสดงรอบสุดท้าย

*****ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง มาทำการแสดงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับชมอย่างใกล้ชิด เป็นการร่วมสืบสานจารีตธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย “โขน” ถือเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูงและได้รับการประกาศจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศให้ขึ้นบัญชีการแสดงโขนในประเทศไทย “Khon masked dance drama in Thailand” ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

*****ในโอกาสนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลเมืองปากพูน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดการแสดงโขนพระราชทานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี